LF Invest i Västerås
Harry Berglund Fastigheter i Västerås
HJT Service i Västerås
HJT Städ i Västerås

Kvalité

LF Invest 14-128Grundval

Grundläggande för hela vårt kvalitetsarbete och kvalitetspolicy är satsningen på totalkvalitet, d v s ständiga förbättringar av alla processer i verksamheten för att tillgodose kundens förväntningar.

Kvalitetspolicy

  • Vårt kvalitetsarbete utgår från kundens behov
  • Kvalitetsarbetet är målinriktat
  • Kvalitetsarbetet skall sträva mot 0 fel och 100 % nöjda kunder
  • Att jobba med kvalitet är ett ständigt pågående arbete och lika naturligt som den dagliga produktionen av produkter och tjänster
  • Varje medarbetare och grupp har kvalitetsansvar för eget arbete
  • Företagskulturen skall stimulera till ständiga förbättringar

Kvalitéansvarig