LF Invest i Västerås
Harry Berglund Fastigheter i Västerås
HJT Service i Västerås
HJT Städ i Västerås

Miljö

Miljövänlig städningGrundval

Grundläggande för hela vårt miljöarbete och miljöpolicy är satsningen på totalkvalitet, d v s ständiga förbättringar av alla processer i verksamheten för att minska miljöpåverkan. Miljöarbetet bygger på en helhetssyn där både yttre och inre miljö beaktas. För att långsiktigt kunna utveckla företaget i enlighet med egna och omvärldens miljökrav har vi en miljöpolicy:

 • Vår strävan är att genom ständiga förbättringar driva verksamheten resurssnålt
  och med minsta möjliga miljöbelastning
 • Vi ger anställda utbildning/information kring miljöpolicy, -mål och kunskap så att de
  kan utföra sitt arbete med så liten miljöpåverkan som möjligt
 • Vi arbetar med adekvata och tydliga miljömål
 • Vi föreslår/eftersträvar råvaror med dokumenterat låg miljöpåverkan
 • Hänsyn tas till miljöarbete och miljöpåverkan när vi väljer leverantörer och samarbetspartners
 • Vid alla beslut om investeringar skall miljöpåverkan analyseras och hänsyn tas till effekter på miljön
 • Varje medarbetare har ett personligt ansvar för att miljöfrågorna hanteras korrekt
 • Vi ser lagar och myndighetskrav som ett minimum i vårt arbete

 

Miljöansvarig